3B STADA

THÀNH PHẦN: Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B12

HÀM LƯỢNG: Vitamin B1 100mg, Vitamin B6 200mg, Vitamin B12 200mcg

QUY CÁCH: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim