TENOFOVIR STADA 300mg

THÀNH PHẦN: Tenofovir disoproxil fumarate

HÀM LƯỢNG: 300mg

QUY CÁCH: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim