Cung cấp các loại thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, giá thành hợp lý là yếu tố cốt lõi của STADA trong mục tiêu chăm sóc sức khỏe của mọi người như một người bạn đồng hành tin cậy. Xuyên suốt tất cả các hoạt động trên thế giới, chúng tôi cam kết đáp ứng và thậm chí vượt chuẩn trong các tiêu chuẩn pháp lý và quy định cao nhất áp dụng cho các sản phẩm của chúng tôi ở châu Âu và các khu vực có quy định cao khác. Vì STADA tập trung vào việc cung cấp các hoạt chất đã được nghiên cứu kỹ từ lâu, bất kỳ tác dụng phụ nào có thể xảy ra từ các sản phẩm của chúng tôi thường được thông báo rộng rãi. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết vẫn ghi nhận lại bất kỳ tác dụng phụ dưới bất kỳ hình thức nào. Để thông báo phản ứng có hại của thuốc khi sử dụng sản phẩm của STADA, vui lòng liên hệ với tổng đài của STADA Arzneimittel AG: Điện thoại: +49 (0) 6101 603 0 (Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7:30 đến 18:00) hoặc gửi e-mail đến địa chỉ info@stada.de. info@stada.de.