Tên công việc Địa điểm Mức lương Ngày hết hạn
Trình Dược Viên Toàn quốc Thoả thuận 31/07/2021