STADA Việt Nam

Ban giám đốc STADA Việt Nam gồm có:

Huỳnh Tấn Nam – Tổng giám đốc điều hành toàn quốc kiêm Chủ tịch Pymepharco

Phạm Vương Duy Cường – Giám đốc STADA Việt Nam

Huỳnh Tấn Nam

Huỳnh Tấn Nam

Lời nhắn nhủ từ Ông Huỳnh Tấn Nam – “Việt Nam đã là thị trường trọng điểm của STADA. Với việc bổ sung STADA Việt Nam vào Pymepharco với sức mạnh hiện có trong dòng thuốc generics sản xuất tại địa phương, tập đoàn sẽ là một lực lượng chính trong cả lĩnh vực thuốc kê đơn và chăm sóc sức khỏe ban đầu của thị trường Việt Nam.”

Phạm Vương Duy Cường

Phạm Vương Duy Cường

Lời nhắn nhủ từ Ông Phạm Vương Duy Cường – “Với sự hình thành của STADA Việt Nam, chúng tôi không chỉ xây dựng lịch sử 20 năm của STADA. Chúng tôi đang tạo ra một nền tảng để cung cấp các sản phẩm công nghệ cao, chất lượng châu Âu cho khách hàng, bệnh nhân và chuyên gia y tế tại Việt Nam.”